— Algemene voorwaarden, betrekking hebbend op de behandelingsovereenkomst tussen Laser Praktijk Breda en de cliënt. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda —

Laser Praktijk Breda neemt de verplichting op zich de cliënt volledig in te lichten over de behandeling en de wijze waarop die zal worden toegepast.

Van zijn/haar kant zal de cliënt alle inlichtingen verstrekken die de behandelaar nodig heeft om zijn/haar werk naar behoren uit te voeren. Tijdens het eerste gesprek zal de behandelaar dit nader toelichten.

Laser Praktijk Breda verklaart zich voor honderd procent te zullen inzetten om een tatoeage vakkundig te verwijderen. Laser Praktijk Breda kan evenwel niet de garantie geven dat de tatoeage in alle gevallen voor de volle honderd procent onzichtbaar zal worden. Restjes inkt kunnen soms, hoe vaag ook, zichtbaar blijven.

Het is mogelijk dat hier en daar een verschuiving van huidpigment te zien zal zijn. De huid zal op de behandelde plek nooit volmaakt de kleur krijgen die hij had voor de ingreep.

Laser Praktijk Breda is niet aansprakelijk wanneer de behandeling niet in die mate slaagt zoals cliënt zich kan hebben voorgesteld – noch is zij aansprakelijk voor een overblijvend litteken of ander lichamelijk letsel als gevolg van de behandeling.

Als de behandelaar dat nodig vindt maakt hij/zij tijdens de behandeling notities. Deze notities komen in het cliëntendossier. Als de cliënt dat wenst kan deze informatie uit het dossier worden genomen.

Alle door cliënt aan Laser Praktijk Breda verstrekte gegevens worden strikt geheim gehouden.

Is cliënt verhinderd een afspraak na te komen dan dient hij/zij dat tenminste een etmaal van te voren door te geven. Wordt een afspraak niet tijdig afgezegd dan kost de cliënt dat 25 procent van de behandelprijs maar tenminste € 30.-

Laser Praktijk Breda verplicht zich voordat de behandelingsovereenkomst met cliënt wordt gesloten de tarieven aan cliënt mee te delen.

Betaling van afspraken of behandelingen dienen altijd te worden voldaan contant of per pin.

De behandelprijs zal nooit lager zijn dan €25.-

Laser Praktijk Breda kan deze voorwaarden wijzigen.

De behandelingsovereenkomst kan altijd worden beëindigd.

Op deze behandelingsovereenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing.

Cliënt verklaart dat hij bekend is met de lichamelijke risico’s die uit de behandeling kunnen voortvloeien.